Til hovedinnholdet

Saga Regnskap Bø AS

La oss bli "Din egen økonomiavdeling"

Vi i Saga Regnskap Bø arbeider for å fortjene å være din økonomiavdeling. De fleste bedrifter vil oppnå store fordeler ved å sette bort hele eller deler av økonomi- og regnskapsfunksjonene i bedriften. Vårt mål er alltid å gjøre jobben så enkel og effektiv som mulig. Med brukervennlige systemer og programvare fra en rekke kjente leverandører, reduserer vi manuelt arbeid så langt vi kan og automatiserer alle oppgaver som tillater det.

Sette ut regnskapet?

De fleste bedrifter vil oppnå store fordeler ved å sette bort hele eller deler av økonomi- og regnskapsfunksjonene i bedriften. Vårt mål er alltid å gjøre jobben så enkel og effektiv som mulig. Med brukervennlige systemer og programvare fra en rekke kjente leverandørerreduserer vi manuelt arbeid så langt vi kan og automatiserer alle oppgaver som tillater det.

  • Få mer forutsigbare kostnader.
  • Bli mindre sårbare og unngå risiko forbundet med sykdom og mangel på personell.
  • Dra nytte av høyt kvalifisert personell med fagkompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.
  • Rådfør deg med de beste konsulentene på ulike fagområder innen økonomi, finans, og regnskap.
  • Få en uavhengig sparringspartner som kan gi innspill og nye syn på driften.

Bare ta kontakt om du har noen spørsmål ? Snakk med oss i dag

Kontakt oss

Siste nyheter fra www.regnskapnorge.no:

Forslag til ny revisorlov

13.12.2019

Skrevet av Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.

Les mer

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

13.12.2019

Skrevet av Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.

Les mer

Accountants can save the world

13.12.2019

Skrevet av Christine Lundberg Larsen

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.

Les mer