Til hovedinnholdet

Sørum Økonomi AS

For de som ønsker å gjøre deler av regnskapsarbeidet selv

Mange har vyer om at de selv kan ta hånd om tilnærmet alt regnskapsarbeide selv, slik at vi bare trenger å ta en siste kontroll og "trykke på knappen". Vår erfaring sier imidlertid at det ofte ender med at de selv tar hånd om faktureringen så tar vi føring av øvrige transaksjoner, innsending av offentlige oppgaver vedrørende mva, aga, skattetrekk, liknings meldinger, årsregnskap mm.

Vi er åpne for de fleste løsninger bare vi forholder oss til lovverket!

De som ønsker å sette bort alt regnskapsarbeidet

De som ønsker å outsource regnskapet 100% og konsentrere seg om egen kjernevirksomhet - fortvil ikke - vi tar selvfølgelig ansvar for det du ønsker av tjenester.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Kontakt oss

Siste nyheter fra www.regnskapnorge.no:

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

20.06.2019

Skrevet av Regnskap Norge

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.

Les mer

Når millimeterregler står i veien

20.06.2019

Skrevet av Christine Lundberg Larsen

Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet.

Les mer

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

19.06.2019

Skrevet av Kate Bjørnelykke

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!

Les mer