Til hovedinnholdet

ABC Accounting AS

Et av våre spesialområder er drosjeselskap

Våre ansatte har mer enn 20 års erfaring med drosjeregnskap. Vi har systemer som laster ned skiftlappinformasjon direkte fra sentralene. Vi hjelper til med lønnsberegning, henter skattekort fra Altinn, sender inn A-melding og sammenstillingsoppgave til dine ansatte ved årets slutt.

Digitale løsninger

ABC Accounting er et moderne regnskapskontor med moderne løsninger.

Vi tar mer enn gjerne imot alle bilag med e-post, ikke behov for å skrive ut inngående fakturaer fra mail eller nettbanken. Ta bilde av kvitteringene dine med mobilen og videresend til våre regnskapsførere. Vi har også mulighet for automatisk bankavstemming.

Lurer du på noe? Snakk med oss i dag

Kontakt oss

Endringer i Hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet

 

"Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter."

Les mer

Selvstendig næringsdrivende mot Goliat

 

"Skatteetaten opptrer som «Goliat» når de ilegger tvangsmulkt. Rene misforståelser bør ikke ende med bøter på titusener av kroner."

Les mer

Regelendringer fra 1.januar 2018

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde.

Les mer