Til hovedinnholdet

Om oss

Vi er tre forskjellige regnskapskontorer som har blitt til en bedrift. Primær Regnskap i Skien, Hov Regnskap i Larvik og ROS økonomi  på Revetal , som igjen er historien om Sibbern Økonomi AS og Re-Consult.

Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere skal SAGA Regnskap og Rådgivning være den foretrukne leverandør av økonomisk administrative tjenester og bidra til effektivisering av våre kunders forretningsprosesser slik at de oppnår høyere verdiskapning.
Våre verdier er “Stolt, Fokusert og Entusiastisk” Stolt av egen kompetanse, kolleger og bedriften. Fokusert på kundens behov og kvalitet på leveranse. Entusiastisk i forhold til sine oppgaver og omgivelser.

Skien – tidligere Primær Regnskap

Åpnet i august 1994 av Tim F. Nilsen

De første årene var det ikke engang oppdrag nok til å fylle et årsverk, men virksomheten har siden hatt en økende oppdragsmengde frem til de syv fast ansatte vi er i Skien i dag.

I begynnelsen hadde vi en stor andel landbruksregnskap. I takt med at antall landbruksvirksomheter har gått ned har vi satset på servicenæringene. Vi har i dag frisører, barnehager, transport, entreprenører, veterinærer m.m.

I tillegg til økningen av egne nye kunder har vi også overtatt andre kontorer. Kontoret har hatt avdelinger både i Lunde og i Bø. Disse er i dag fisjonert ut som egen virksomhet.

Vi har i løpet av årene forsøkt å tilby våre kunder nye effektive løsninger etter hvert som det kommer gode tekniske løsninger fra våre leverandører.

Foruten Agro Økonomi, har vi fra år 2000 brukt programmene Visma Business og Lønn. Det har gitt oss en stor erfaring i bruk av elektroniske løsninger og kunder tilgang til hele eller deler av regnskapene.

I dag har vi kvalitetsbevisste ansatte som utfører alle oppgaver fra etablering av firma til regnskap, lønn, fakturering og årsoppgjør.